RASULÜLLAH'IN AHLÂKI ÜZERE OLANLAR


Yezîd´übnü Babenûs bildirir :

— Ey müminlerin annesi! Resûlullah'm ahlâkı ne idi? dedik. Hazreti Âişe :
— Onun ahlâkı Kur'ân îdi, Müminûn Sûresini okur. musunuz;? (Müminler gerçekten kurtuldu) dan itibaren oku, dedi,
— Ben de (Müminler gerçekten kurtuldu) dan itibaren, (...onlar ki, ırzlarını korurlar) a kadar okudum. (Müminûn, A: 1-5). Hazreti Âişe :
— İşte bu vasıflar RasûlüUah'ın ahlâkı idi, dedi.

* * *

Peygamberimizin ahlâkı Kur'ân idi, demek, Kur´ân'm emirlerine tamamen bağlı olup, onları yerine getiren ve yaşayan, yasaklarından berî olandı, demektir. Allahü Teâlâ'nın inzal buyurduğu yüce dinin bütün güzelliklerini yaşayan ve bu dinin çirkin gösterdiği her hareketten münezzeh bulunandı, demektir. Bu itibarla Cenabı Hak, Rasûlüne hitaben:

«— Muhakkak ki, sen en büyük bir ahlâk üzeresin.» buyurmuştur. (Kalem S.,- A: 4)
Hz, Âişe validemiz, Peygauber Efendimizin ahlâkı'nın Kur'ân olduğuna işaret ettikten sonra «Mü'minun» sûresini göstermiştir. Çünkü bu sûrenin başından itibaren, müminlerde bulunması gereken vasıfları, Al-lahü Teâlâ söyle beyan buyuruyor:

1- Kurtulan ve zafere eren müminler, o kimselerdir ki, namazlarında korku ve tevâzu içindedirler,

2— Boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler.

3— Zekatlarını verirler,

4— Irzlarını korurlar, helâlin dışına çıkmazlar.

5— Emanetleri korurlar, verdikleri sözü tutarlar.

6 — Namazlarını şart ve erkânlarına uygun olarak devamlı kılarlar.

iste böyle müminler, Rasûlullah'in ahlâkı üzere olup da Allah'ın rahmetine erenlerdir. (Edebü1 Müfred)

sponsorlu bağlantılar